Cenik

CENIK Šola vožnje

Teoretični del usposabljanja (tečaj CPP): 50 eur
Ura praktične vožnje B kategorije: 21 eur

Posebna ponudba – individualni tečaj CPP: 150 eur

Izdaja evidenčnega kartona vožnje: 5 eur

Cenik začne veljati z dnem 18.5.2017

Newsletter