Dodatno usposabljanje za voznike začetnike

Po šestih  mesecih od prvič opravljenega vozniškega izpita in do izteka njegove veljavnosti imate čas, da opravite dodatno usposabljanje za voznike začetnike.

Dodatno usposabljanje za voznike začetnike je obvezen del programa za voznike, ki prvič v življenju pridobijo vozniško dovoljenje. Opravlja se ga na eni izmed za ta namen posebej opremljeni vadbeni površini. Novomeškemu področju je najbližja takšna površina v Krškem, kjer v enem dnevu pridobite dodatna znanja povezana z zdrsom vozila na spolzki podlagi, zaviranjem v sili ipd. Cena tega programa je določena z uredbo in mora biti enaka po vsej državi.

Če dodatnega uposabljanja kandidat ne opravi pred potekom vozniškega dovoljenja, mu smejo na upravni enoti enkrat izjemoma podaljšati za največ eno leto, vendar mora v tem letu dodatno usposabljanje opraviti najkasneje pred ponovnim potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj se v nasprotnem šteje kot da vozniškega dovoljenja nima več in se ga ne da naknadno podaljšati.

Dokumenti potrebni za opravljanje dodatnega usposabljanja:

– veljavno vozniško dovoljenje in

– karton voznika začetnika (list formata A4, ki vam ga izdajo ob izdaji vozniškega dovoljenja).

Newsletter