Prva pomoč

S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje. Pomislite na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko vaš otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, vi pa ne znate pristopiti in pomagati. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju. Organiziramo tečaje prve pomoči, ki potekajo v skladu z veljavno medicinsko doktrino ter so primerljivi s svetovnimi smernicami. Izvajajo jih strokovno usposobljeni predavatelji z licenco predavatelja prve pomoči RKS.

Rdeči križ Slovenije – OZRK Novo mesto je nosilec javnega pooblastila pri izvajanju tečajev in izpitov prve pomoči in edini pooblaščeni nosilec izdaje uradnih potrdil – listin o opravljenem izpitu iz prvi pomoči.

 

OZRK Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

+386 (07) 39 33 120

 

TEČAJ IN IZPIT IZ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

 

Obseg: 10 šolskih ur

Tečaj poteka praviloma dva zaporedna dneva v tednu po 5 ur. O terminu ste obveščeni z SMS-jem.

Na tečaj sprejmemo največ 16 kandidatov.

Izpit iz prve pomoči je praviloma nekaj dni po tečaju.

 

Cena: tečaj vključno z opravljanjem izpita za voznike motornih vozil: 84,36 €. Veljavnost potrdila ni časovno omejena. Prve pomoči ni potrebno opraviti kandidatom, ki se usposabljajo za vožnjo vozil kategorij AM in F.

Newsletter