Šest korakov do izpita za voznika

  1. Tečaj CPP
  2. Zdravniški pregled
  3. Tečaj prve pomoči
  4. Teoretični del vozniškega izpita
  5. Praktično usposabljanje iz vožnje
  6. Praktični del vozniškega izpita

Newsletter